Bij de Seniorenschool Heusden is iedereen welkom

Over ons

De doelstelling van de Stichting staat in het beleidsplan beschreven: “De missie van de Seniorenschool Heusden is: mogelijkheden bieden aan 55-plussers in onze gemeente om te kunnen deelnemen aan (laagdrempelige) activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, creativiteit, educatie, informatie en ondersteuning.”

Onze geschiedenis

Ruim tien jaar geleden ontstond bij het bestuur van Ouderenvereniging Vlijmen-dorp (KBO) het idee om een zogenaamde Zomerschool te organiseren. Tijdens de schoolzomervakantie, als kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, twee weken lang allerlei activiteiten voor 55-plussers organiseren. De gemeente Heusden stond achter dit plan en beloonde KBO Vlijmen-dorp met een opstartsubsidie, weliswaar onder voorwaarde dat bij succes de Zomerschool Heusden breed opgezet moest worden. Zo geschiedde. De eerste Zomerschool werd een succes, de ouderenverenigingen vaardigden bestuursleden af en zo ontstond een actieve werkgroep. Echter, deze werkgroep kende geen status; het was een werkgroep bestaande uit een aantal vrijwilligers. Daarom werd aansluiting gezocht bij de Seniorenraad (voorheen SOGH), hetgeen gebeurde en tot vorig jaar in stand bleef. Maar tijden veranderen, ook de inzichten. De Seniorenraad wilde meer beleidsmatig aan de slag, enkele leden van de werkgroep Zomerschool zouden graag een organisatie zien die over het gehele jaar activiteiten organiseerde. En zo gebeurde het dat een stappenplan werd opgezet en diverse gesprekken met allerlei instanties werden gevoerd. Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Seniorenschool Heusden.

Onder de Stichting zal de werkgroep Zomerschool haar werkzaamheden blijven uitvoeren. Ook de in 2020 opgerichte Winterschool zal eronder vallen. Daarnaast zal het al jarenlang georganiseerde Ontmoetingscafé doorgang vinden. Evenals de maandelijkse wandelingen. En daar zal het niet bij blijven. Het bestuur denkt o.a. aan: excursies, eendaagse en/of meerdaagse reizen, lezingen, cursussen, workshops, theater- en filmbezoek en wat verder op hun weg komt.