Bestelling en levering

Inschrijven

Meedoen met de activiteiten van Seniorenschool Heusden

Op deze pagina leest u meer informatie over het inschrijven voor de activiteiten.

Inschrijving

Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag.

• Mocht om een of andere reden de activiteit, waarvoor u zich heeft ingeschreven, niet doorgaan, dan wordt het bedrag teruggestort op de rekening of contant terugbetaald.

• Uw inschrijving is definitief. In verband met de vaste- en organisatiekosten worden deelnemersgelden niet terugbetaald, tenzij daarvoor een zwaarwichtige reden is.

• Bent u in het bezit van een HeusdenPas, dan kunt u deze gebruiken. U krijgt van ons een couponcode die u kunt invullen bij de inschrijving (bestelling).

• Bij sommige activiteiten kan een Museumjaarkaart gebruikt worden. Wij vragen u het volledige bedrag te betalen, waarna u bij aanvang van de activiteit na het tonen van uw MJK, het bedrag van de entree terugontvangt.

• Bij te veel aanmeldingen wordt een reservelijst aangelegd.

• Komt u op een reservelijst en u kunt alsnog deelnemen dan dient u de activiteit bij deelname contant te betalen.

• Deelname aan een activiteit is voor eigen risico van de deelnemer.

• Tijdens de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u dat bij aanvang van de activiteit aan de fotograaf meedelen.

• Kom op tijd.

• Bij niet alle activiteiten wordt een kopje koffie/thee aangeboden (soms kan dat op eigen kosten).

Afmelden

Het kan voorkomen dat u door onverwachte omstandigheden niet mee kunt doen aan een activiteit. U dient zich hiervoor af te melden bij:

– Ria de Folter riadefolter@gmail.com 06-11760048

– Ad Dekkers ad.dekkers@icloud.com 06-13635671

Doe dit a.u.b. tijdig, zodat wij de reservelijst kunnen hanteren.

Contactformulier

06 1176 0048