Triduüm

26-27 en 28 oktober in Buurthuis De Mand in Vlijmen (Vliedberg)

Een triduüm is een periode van drie opeenvolgende dagen dat vanaf ca.1935 in verschillende dorpen werd georganiseerd als een ziekentriduüm waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staat. Bij dit triduüm willen we de elementaire beginselen vertalen naar onze eigentijdse samenleving en ontmoetingen tussen (langdurig) zieken, mensen met een beperking of eenzame ouderen stimuleren en mogelijk maken.


                                                                           Het draait om mensen!

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap en wil graag een praatje maken. Maar…. als iemand een (fysieke) beperking heeft kan het lastig zijn en moet er misschien eerst het een en ander geregeld worden zoals bijvoorbeeld vervoer of begeleiding. Maar hoe doe je dat, wie kan je helpen?

Wij merkten dat mensen soms de energie niet kunnen opbrengen en afhaken met het gevolg dat ze thuis blijven, eigenlijk tegen hun wens in.

Voor de deelnemers aan dit triduüm gaan wij het regelen. Iedereen hoort erbij en kan meedoen. Het wordt een triduüm van drie opbeurende dagen met ontmoeting, ontspanning en bezinning waarbij een katholieke eucharistieviering of/ en protestantse dienst mogelijk moet zijn maar niet de hoofdrol heeft. De dag wordt gevuld met voordrachten en vieringen met een gezellig samenzijn, toneel, dans, bingo en muziek.

Bij dit Triduüm wordt samengewerkt met De Zonnebloem, de kerken, de scholen en Bijeen Heusden.

Het Triduüm wordt gehouden in Buurthuis De Mand in Vlijmen. Deze driedaagse activiteit is gericht op saamhorigheid, vriendschap en aandacht voor elkaar. Drie dagen gezelligheid met een praatje, een preekje, een verhaal(tje), een spelletje, een drankje en een hapje. 

’s Middags wordt er samen gegeten. Alle dagen zijn er leuke presentaties.
Klassenbakken (scholieren) en vrijwilligers zorgen ervoor dat iedereen het naar de zin heeft. Bij dit triduüm zijn de deelnemers onze gasten die we verwennen en verrassen. We streven er naar dat iedere gast een eigen buddy heeft,
Het programma is gevarieerd en biedt voor elk wat wils. 
De eerste dag zullen we met elkaar kennismaken. Na de opening verzorgen Pastoor Le Brun en Ds Trapman een dienst. ’s Middags is er een muzikale bingo met leuke prijsjes.
 De tweede dag komt historicus en televisiepresentator René Bastiaanse vertellen over Het Rijke Roomsche Leven, waarbij hij ook herkenbare beelden laat zien. 
Na de lunch is er een optreden van Marie van den Middelhaai, die iedereen weet te boeien met haar mooie verhalen.   
De derde dag hebben we muzikanten met harp en dwarsfluit, een liederentafel en een mooie afsluiting van de drie dagen. 
Alle dagen zijn er leuke presentaties: van de bibliotheek hebben we koffers met informatie over verschillende thema’s zoals Het rijke Roomsche leven, De natuur, Nederlandse gewoontes en tradities, Verliefd, verloofd, getrouwd, Jeugdjaren, Oude ambachten en beroepen in Noord-Brabant, Het Koningshuis en Het huishouden. 


Terugblik op drie dagen ontmoeten, gezelligheid en activiteiten

Met trots kijken we terug op het triduüm dat in samenwerking met De Zonnebloem werd georganiseerd. Drie ontspannen dagen waarbij de deelnemers verwend werden door hun begeleiders en/of vrijwilligers. 
Drie dagen gezelligheid, aandacht voor elkaar, samen praten, samen lachen en samen eten. 
De eerste dag werd officieel geopend door Ad Dekkers, voorzitter van de Seniorenschool.
Daarna hield wethouder Peter van Steen een toespraak en wenste iedereen drie mooie dagen. 
Tijdens de koffie / thee met cake werd geluisterd naar het gebed dat gesproken werd door dominee Margot Trapman en pastoor Lebrun. Hun aanwezigheid werd zeer op prijs  gesteld door de deelnemers.
Voor de lunch werden de themakoffers van de Bibliotheek bekeken. Er werden niet echt spelletjes gedaan maar er was voldoende gesprekstof over de herkenbare plaatjes uit het verleden, over oude tradities, het huishouden, oude ambachten en het koningshuis. Iedereen deed mee en wist er wel iets over te vertellen. 
De broodjes en de krentenbollen bij de lunch kwamen van bakker Allard uit Drunen, het fruit kwam van Groentenspeciaalzaak Van Bokhoven.
’s Middags was er een muzikale bingo. Er werden mooie prijzen gewonnen!! De gasten hebben in de middag veel plezier gehad onder het genot van een drankje, waaronder veel advocaatjes met slagroom!

De tweede dag werd begonnen met een lezing over “ Het Rijke Roomse Leven in Brabant” waar de bekende historicus en presentator René Bastiaanse de zaal wist te boeien met zijn verhaal over catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren, en processies. Met aandacht werd geluisterd naar de invloed die het katholieke geloof ook had op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. 
‘s Middags waren er optredens van de klassenbakken: vier jeugdige Tonpraoters uit Zandhaozenland (Elshout) die eindelijk, na de pandemie, hun buut konden presenteren. De tweeling (een rijke en een arme jongeman) hadden de lachers op hun hand en de twee meisjes, leden van de Raad van XI, brachten ook een hilarische buut.
De wijziging in het programma werd goed opgelost met een geweldig en gezellig muzikaal optreden van Tonny Wijnands, die een middag bracht vol herkenbare liedjes aaneengeschakeld met humoristische anekdotes. Er werd volop meegezongen en mee bewogen. 
Dag drie, de laatste dag van het triduüm, werd begonnen met een optreden van het Aries Duo. 
Leontien Akkerman (viool) en Tamara Baar (harp) speelden sfeervolle klassieke en licht klassieke muziek. 
Een verrassing was het optreden van een jonge violiste (7 jaar) die iedereen vertederde met haar optreden.  
Na de middag sprak Dominee Frans Willem Verbaas een woord van bezinning. De Liederentafel sloot af met bekende liedjes uit het verleden die muzikaal begeleid werden door accordeoniste Henny van Bavel.
Het is voorbij. We kunnen terugkijken op drie mooie dagen waarbij de deelnemers met een tevreden gevoel naar huis gingen. 
Wij danken iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen dit Triduüm tot een succes te maken.
Dank aan de vrijwilligers die hebben gezorgd voor de gasten, voor het vervoer, voor de koffie en thee ,voor het serveren van de drankjes, voor het maken van de soep, voor het smeren van de broodjes, het wassen van het fruit en de overige hulp die nodig was. Hun inzet, hulp en samenwerking was grandioos.
Dank aan de gemeente Heusden die met een financiële ondersteuning ons de kans gaf dit Triduüm te organiseren.
   

Foto's gemaakt tijdens het gezellige Triduüm van 26-27 en 28 oktober 2021.