Corona

Annuleren Winterschoolactiviteiten 1 november 2021

Maanden geleden is de werkgroep Winterschool gestart met het maken van een programma voor de komende wintermaanden.

In oktober werd de flyer met het magazine van de KBO bij de leden thuis bezorgd, neergelegd bij diverse instanties en uitgedeeld tijdens het Triduüm.

In de flyer staat dat men kon inschrijven bij de verschillende gemeenschapshuizen in de week van 8 november.

Maar helaas, de berichten over corona zijn niet goed, het aantal besmettingen is hoog en stijgt nog steeds. Ook de ziekenhuisopnames stijgen. De persconferentie van dinsdag jl. bracht geen goed nieuws, daar werd het dringend advies gegeven om afstand te bewaren.

Dit heeft consequenties voor ons programma, want bij de meeste activiteiten is afstand houden niet mogelijk op een verantwoorde manier. Uw gezondheid is het belangrijkste en daar houden we rekening mee.

Om die reden heeft de werkgroep Winterschool, met pijn in het hart, besloten om het programma 2021 van de Winterschool te annuleren.

Bovenstaand bericht betekent niet dat alle activiteiten stilliggen.

Activiteiten zoals wandelen en bijeenkomsten die op een verantwoorde manier en met voldoende ruimte georganiseerd kunnen worden gaan door. (onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen)

Zomerschool Heusden opent voorzichtig haar deuren.

Begin dit jaar heeft de werkgroep Zomerschool moeten besluiten dat de Zomerschool Heusden in 2021 geen doorgang zou vinden. De onzekerheden betreffende corona en de vele voorbereidingen waren daar debet aan. Inmiddels lijkt corona op zijn retour. Velen, zeker onze doelgroep, zijn gevaccineerd. Maatregelen zijn versoepeld. Er zou dus weer het een en ander kunnen, mits de anderhalve meter in acht zou worden genomen. Deze positieve ontwikkelingen waren aanleiding voor de werkgroep om bij elkaar te komen en te bespreken of een klein aantal activiteiten toch georganiseerd zou kunnen worden. Bovendien voelde iedereen aan dat er een grote behoefte bestond aan samenkomen, in welke vorm dan ook. Conclusie: de werkgroep Zomerschool gaat tussen 2 en 13 augustus enkele activiteiten organiseren (film, bloemschikken, lezingen, wandelen, fietstocht, creatieve bijeenkomsten). Het programma en de manier van inschrijven zullen later bekend gemaakt worden. Als onderdeel van de Seniorenschool zal de Zomerschool ook medewerking verlenen aan de opening van de Seniorenschool, hetgeen zal gebeuren op zondag 8 augustus bij Abdij Marienkroon. Tijdens de twee weken Zomerschool zullen ook de buurthuizen de Mand, de Schakel en de Stulp hun deuren eenmaal per week ’s middags openen en een programma presenteren. Dit blijft niet beperkt tot de twee weken, want de buurthuizen zullen de zes weken schoolvakantie eenmaal per week ’s middags open zijn en een activiteit aanbieden. Momenteel wordt hard gewerkt aan een programma voor de Zomerschool, de Seniorenschool en de buurthuizen. Wilt u op de hoogte blijven? Hou dan de media in de gaten of vraag de nieuwsbrief aan