Middag over Dementie  23 september 2022 

Een onderwerp, waar niet iedereen voor in de rij staat. Maar wel een onderwerp wat van belang kan zijn. En dat hadden veel deelnemers door, want in de Vennezaal van de Voorste Venne zaten meer dan honderd belangstellenden. En zij hebben geen spijt gehad. Na ontvangst met koffie/thee opende de voorzitter van de Seniorenschool, Ad Dekkers, de middag . Hij heette de aanwezigen welkom en gaf het woord aan wethouder Peter van Steen. Deze schetste de moeilijkheden, die op kunnen treden bij deze aandoening. Stond ook stil bij de inzet van de mantelzorgers en gaf als advies, indien nodig, contact op te nemen met Bijeen. Daarna werd het woord aan Nancy van Heeswijk gegeven. Nancy is degene die de rest van de middag zou verzorgen. Zij begon met een uiteenzetting met wat te doen. Ze benadrukte dat muziek van wezenlijk belang is, dat bewegen noodzakelijk is, dat deze situaties herkenbaar moeten zijn en dat je moet blijven lachen. Vier aspecten die in haar programma te zien zouden zijn en dat klopte. Want na de korte pauze, waarin een tweede kopje koffie geserveerd werd, trad zij op als beheerder van een camping. En daarin liet ze zien dat muziek belangrijk is (wat werd er meegezongen), dat bewegen noodzakelijk is (de handjes gingen de lucht in), dat herkenbaarheid een must is (allemaal bekende liedjes uit de jaren 60/70) en dat er altijd gelachen moet worden (en dat werd gedaan). Na een tweede pauze (tijd voor een drankje op eigen rekening) trad ze op als animatieteam en daarin kwam alles nog sterker tot uiting. De liedjes werden nog beter meegezongen, zelfs ondersteund door instrumenten vanuit het publiek. Het vleesdartbord, wat op haar lichaam geplakt was, moest met pijlen bewerkt worden, hetgeen onder grote hilariteit gebeurde. En wat te denken van de voorzitter, die uitgedaagd werd om met een pijltje in zijn hand, door de zaal te rennen om het dartbord te raken. Het lukte en daarom mocht hij een aantal knakworsten uitdelen. Knakworsten, die al eerder uitgedeeld waren bij diverse activiteiten. Ook hadden enkele aanwezigen het geluk dat zij met het kienspel een ijskastmagneet mochten winnen. En wat te denken van de polonaise (bewegen was toch belangrijk). Dit alles onder veel plezier en enorm gelach. En dan na afloop nog met een gevulde doggybag naar huis. Wat een middag. Foto’s van deze middag vindt u hier