Collectief Ouderen Vervoer Heusden

Organiseren en uitvoeren van vervoersmogelijkheden om ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Heusden in staat te stellen langer zelfstandig te blijven en deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer, opdat ze niet in een isolement zullen raken

Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

NaamCollectief Ouderen Vervoer Heusden
Ook bekend als…COVH
E-mail
KvK nummer68783647
RSIN/fiscaal nummer857590303
 

Onze bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal dertien personen.
C.M.G. van Pinxteren-Coelen: voorzitter
P.M. van de Wiel: secretaris
J.A. van den Akker: penningmeester
Leden:
F.M. van Hooft-de Kort
A. Pronk-Ros
R. Berger
A.G.H.M. van Wanrooij-van Logten

Beleidsplan

COVH tracht het doel te bereiken door het in eigendom exploiteren van een of meer vervoermiddelen of het gebruik maken van vervoermiddelen van derden (bruikleen of huur)