het bestuur

Ad Dekkers

Voorzitter

Mijn werkzame leven heeft zich beperkt tot het onderwijs, waarvan meer dan dertig jaar als directeur van OBS De Wilgen in Vlijmen. Na mijn pensionering ben ik ruim tien jaar bestuurslid geweest van ouderenbond ANBO Langstraat. Na mijn inzet voor kinderen heb ik mij de laatste jaren gericht op de senioren. Zo zet ik mij al jarenlang in voor de Zomerschool en organiseer samen met anderen diverse activiteiten. Sociaal en maatschappelijk betrokken wil ik me in blijven zetten voor de senioren en daarom wil ik mij als voorzitter van de Seniorenschool de komende jaren voor meer dan honderd procent gaan inzetten.

Emile van Dun

Penningmeester

 Voor mijn pensionering in 2011 was ik als auditor werkzaam in de financiële wereld. Ik hield me in die hoedanigheid vooral bezig met controlerende en toezichthoudende activiteiten. In december 2015 heb ik me aangemeld als lid van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp waarvan ik sinds maart 2016 bestuurslid ben, aanvankelijk als penningmeester en sinds december 2020 als voorzitter.
 Het idee van een seniorenschool sprak mij erg aan en ik wilde daaraan ook graag een bijdrage leveren.

Op de vraag om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Seniorenschool Heusden heb ik dan ook volmondig ja gezegd. Daar wil ik mijn schouders mee onder zetten.

Ria de Folter

Secretaris

Ik heb als vrijwilliger meer dan
40 jaar verschillende (bestuurlijke) taken vervuld.

Sinds mijn pensionering zet(te)
ik me in voor KBO Drunen, de Seniorenraad, de Zomerschool,
een dementievriendelijke gemeente en ben ik lid van de kerngroep
Een tegen Eenzaamheid.

Daarnaast ben ik vrijwillig ouderenadviseur en cliëntondersteuner.

Met de oprichting van de Seniorenschool ligt er een nieuwe uitdaging om 55-+ers een mooie invulling van hun vrije tijd te bieden en met anderen samen te werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving.